Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Převrátilská 330/15
390 01 Tábor
IČ: 28145968

Informace o subjektu Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Atelier M.A.A.T. s.r.o. Naše společnost vznikla v roce 2004. A začala podnikat oblasti zpracování nových územních plánů.

Zařídíme Váš nový územní plán, případně jeho změnu. Zdigitalizeme Vaše území, provedeme sociodemografické průzkumy, doporučíme vhodné krajinné úpravy. Založíme webový portál Vašeho územního plánu. Urbanismus a citlivá dopravní řešení jsou samozřejmostí.

Umíme řešit problémy s výstavbou, jsme poradcem pro města a obce jak legislativně usměrňovat jejich rozvoj a využívat mechanismy stavebního zákona a příslušné vyhlášky č.500/2006. Jsme nositeli řady invečních řešení v rozvoji a dopravě, které aplikovali i jiní. Rádi pomůžeme obcím, městům a politikům řešit jejich každodenní i koncepční problémy. Umíme ekonomii, máme MBA prestižní školy. Známe discontovaná cash- flow, víme jak dělat projektový a procesní management, známe aspekty auditů. Radíme malým i velkým. Známe stavební zákon a klíčové prováděcí vyhlášky, stejně tak jako správní řád. Komunikace se státní správou a jejími omezeními nebývá jednoduchá, ale umíme se s úkolem investora poprat. Někdy méně, někdy více úspěšně.

 

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Převrátilská 330/15

390 01 Tábor

 

Ing. arch. M. Jirovský (725 032 534)

M. Juráčková (739 334 745)

M. Juráček (606 615 843)

tel.+420 725 032 534

Kde nás najdete?